Funktionsmedicinskt center

Individanpassade lösningar för hälsa och välmående

Specialiserade på naturlig behandling vid kronisk sjukdom, optimering av hälsa, välmående och livsstil.

Funktionsmedicin och livsstilsförändringar för optimal hälsa

Funktionsmedicinskt Center är specialiserade på naturlig behand­ling vid kronisk sjukdom, opti­mering av hälsa, välmående och livsstil. Vi söker orsaken till de symtom som upplevs och arbetar sedan systematiskt med att åter­ställa och optimera funktion i kropp­ens olika system.

Vi gör en omfattande bedömning av din hälsostatus genom hälsoformulär, samtal och A.R.T.™ (Autonomic Response Testing™) för att identi­fiera vad som orsakar de upplevda symtomen.

En majoritet av de hälsoproblem som upplevs idag är kopplade till livsstil. Vi lägger stor vikt vid optimering av livsstil och använder sedan en rad beprövade och vetenskapligt verifierade behandlings­metoder, individuellt anpassade efter din specifika situation, för att nå bästa resultat på kortast möjliga tid.

A.R.T (Autonomic response testing)

Kärnan i vårt arbete är autonomic response testing (A.R.T) som utvecklats av Dr. Klinghardt, MD, PhD. Det kan likna tillämpad kinesiologi vid första anblick men är långt mycket mer sofistikerat och har mycket bättre träff­säkerhet. Precis som i till­ämpad kinesiologi använder vi föränd­ringar i muskel­styrka som indikator för vad som orsakar stress eller läkning.

Återställande av kroppens förmåga att reglera sina system, tydlig gradering av vilken ordning problem behöver adresseras i och hög träff­säkerhet för diagnost­isering av mikrober och toxiner gör att vi kan hitta och behandla orsaken till hälsoproblem som andra metoder misslyckas med utan att du ska behöva lägga extra pengar på dyr prov­tagning.

Vi kan utvärdera mer eller mindre vad som helst med detta systemet. Vanliga hälsoproblem som klienter söker sig till oss för är: mage /tarm, trötthet utmattning, hjärndimma, värk/smärta, kroniska/återkommande infektioner, fästing­infektioner, hormon­ella problem, neurologiska problem, psykologiska och känslomässiga blockeringar med mera.
Till skillnad från konventionella läkarbesök som oftast är väld­igt korta, gör vi en omfattande bedömning av din hälsostatus med längre konsultationer och skräddarsyr en individuell handlings­plan. Inför nybesök analyserar vi ditt hälso­formulär som du skickat till oss och efter besöket skickar vi en komplett samman­ställning av behand­lingsplanen till dig via mail.

Vi är specialiserade på naturlig behandling vid kronisk sjukdom, optimering av hälsa, välmående och livsstil. Vi använder oss bland annat av kost- och näringsterapi, ört­medicin/fytoterapi, homeopati och individanpassad fysisk aktivi­tet. Vi gör även ledmobiliseringar och andra manuella terapier.

Om Oss

Henrik & Annika

Funktionsmedicinskt center öppnade 2019 och är en privat klinik som är specialiserad på naturlig behandling vid kronisk sjukdom, optimering av hälsa, välmående och livsstil. Vi är verksamma i Kristianstad i Skåne men klienter från hela landet kommer till oss. 

Vi erbjuder även onlinekonsultationer, både nationellt och internationellt

Det vi gör är inte bara passande för människor med kända hälsoproblem utan även för de som vill förbättra sin upplevelse av livet, höja sin energi, förbättra mental klarhet och minska risken för att utveckla sjukdomar i framtiden. 

är våra tjänster passande för dig?

Undrar du om våra tjänster är pass­ande för just dig är du väl­kommen att kontakta oss via vårt frågeformulär eller till info@fmcenter.se. Du kan ställa frågor angående din specifika sit­uation och vad vi kan erbjuda dig. Vi kommer inte lösa några hälso­problem eller ge råd utan syftet är att klargöra vad du vill ha hjälp med och undersöka om våra tjänst­er är för dig. Kontakten medför inga krav på att boka någon av våra tjänster.

Vad våra klienter säger!

Vill du se alla våra kundrecensioner och betyg?

Örtmedicin & tillskott

Vi samarbetar med Ki Science och Lymeherbs när det kommer till örter och tillskott. Vi rekommen­derar dem då de har hög­kvalitativa produkter, bra service och trygg handel. Klicka på länkarna för att handla via våra affiliatelänkar.
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!