Funktionsmedicinskt center

behandlingar

Vi erbjuder individanpassade behandlingar för att optimera hälsa och välmående. Vi gör en om­fatt­ande bedömning av ditt hälso­läge där vi tittar på din sjukdoms­historia, diagnoser, mediciner, sym­tom, livs­situation och mål­sättning.

Vi behandlar inte sjuk­domar i sig utan arbetar med att återställa och optimera kroppens funktioner vilket är anledningen till att vi berör så många skilda hälso­problem. Vi siktar på att identifiera och flytta på de hinder som block­erar kroppens inne­boende kapa­citet att läka och regen­erera sig själv i kombination med symtom­behandling för att opti­mera upp­­levelsen av livet under behan­dlings­perioden.

Det vi gör är inte bara passande för människor med kända hälso­problem utan även för de som vill förbättra sin upplevelse av livet, höja sin energi, förbättra mental klarhet och minska risken för att utveckla sjukdomar i fram­tiden. Vi hjälper också idrottare på alla nivåer med optimering av diet, förbättra återhämtning och höja prestations­förmågan.

Behandlingar

Vi använder A.R.T.™ (autonomic response testing™)  som är en typ av manuella muskeltester. Här  kan vi på ett systematiskt och evidensbaserat sätt ut­värdera vad som blockerar systemet. Vi kan sätta samman en individanpassad diet, hitta dolda infektioner, utvärdera hormon­system och närings­status med mera. Läs mer om A.R.T.

näringsterapi

Ibland räcker det inte med att bara förbättra sin diet utan man behöver tillskott för att komma i balans igen, speciellt om man lever med kroniska besvär. Vårt mål är alltid att ha våra klienter på så lite tillskott som möjligt. Det är bäst att få så mycket av sin näring som man kan ifrån mat och sedan vara specifik i sin användning av tillskott. 

homeopati

Detta är en mycket säker form av behandling då man inte tillför kroppen en substans utan snarare minnet av den. Homeopati fungerar efter princien lika botar lika ”Simila similibus curentur” vilket betyder att ett ämne som skulle orsaka liknande symtom som du har kan användas som en homeo­patisk lösning för att trigga läk­ning.

örtmedicin

Vi har tagit del av örttraditioner från olika delar av världen samt tittat på mycket av den moderna vetenskapen i ämnet. Örter kan användas mycket fördelaktigt som ett komplement till de livsstils­förändringar som är grunden i vårt arbete och  är i de allra flesta fallen mycket säkert.

infrarött ljus

Vi behandlar med LED-panel och infra­rött ljus för att påskynda läkning. Ljuset tränger djupt in i kroppen och bidrar till att minska inflammation, öka blodcirkulation och öka energi­produktionen i cellerna.

kostrådgivning

Vi har en omfattande guide med våra allmänna kost­rekommen­dationer under fliken livsstils­förändringar på hemsidan. Många blir av med sina problem bara genom att följa dessa råd. Om du ändå har problem kan vi behöva hitta speciallösningar för dig. Vi har massiv erfarenhet på området och ser kosthållning som ett av de mest primära stegen i resan mot en bättre hälsa.

kroppsterapi

Vi jobbar med muskler och leder på olika sätt för att förbättra rörlighet och funktion samt för att eliminera smärta. Här ingår bland annat problem i rygg, nacke, axlar, höfter, knä och fötter. Vi ordinerar även stärkande och stabiliserande övningar vid behov.

träning

Det spelar ingen roll om du är total nybörjare eller elitidrottare som vill optimera din prestation. Vi har verktyg­en för att hjälpa dig framåt mot dina mål.

sann detox

Vårt detoxprogram som vi ut­vecklat och optimerat under tio års tid leder dig steg för steg igenom avgiftning av såväl din omgivning som din kropp. Sann detox är en process som måste ske över tid och i rätt ordning. Vi minskar toxinerna du utsätts för i din vardag, öppnar upp och stöttar elimineringsorgan och optimerar cellfunktion för djupare detox.

Så går det till

Ta kontroll över din hälsa

prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!