Funktionsmedicinskt center

therapist muscle testing with autonomic response testing (A.R.T)

Autonomic response testing (A.R.T)

Kärnan i vårt arbete är autonomic response testing (A.R.T) som utvecklats av Dr. Klinghardt, MD, PhD. Det kan likna tillämpad kinesiologi vid första anblick men är långt mycket mer sofistikerat och har mycket bättre träffsäkerhet.
therapist muscle testing with autonomic response testing (A.R.T)

Kärnan i vårt arbete är autonomic response testing (A.R.T) som utvecklats av Dr. Klinghardt, MD, PhD. Det kan likna tillämpad kinesiologi vid första anblick men är långt mycket mer sofistikerat och har mycket bättre träffsäkerhet. Vi använde tillämpad kinesiologi i vårt arbete initialt men resultaten var långt ifrån vad vi hade hoppats på. Vi gjorde många blindade tester av systemet och upptäckte att resultaten, i vissa delar, var mer eller mindre slumpmässiga.

Dr. Klinghardt har löst dessa problemen och träffsäkerheten med A.R.T är inget mindre än enastående. Förståelsen för hur biofotoner (ljus) förmedlar information mellan våra celler och kommunicerar med omvärlden är integrerat och adresseras med systemet. När denna kommunikation är blockerad kan inte kroppen reglera sina system på ett tillfredsställande sätt och i längden uppstår symtom och sjukdom.

Validering av testerna

Systemet är validerat mot andra tester som ultraljud och PCR-test av urin. I denna studien visade Dr. Klinghardt och Dr. Ruggiero hur dysfunktion i vävnader och organ som man identifierade med A.R.T kunde verifieras med ultraljud i alla fallen. Vävnader där mikrober identifierats med A.R.T behandlades också med ultraljud för att ”skaka” loss dem. Man kunde sedan verifiera samma mikrober som identifierats med A.R.T genom PCR-test av urin. Lägg märke till att dessa mikrober inte kunde hittas utan att först behandla området där de hade identifierats. Det är vanligt att man missar infektioner med traditionella tester eftersom många mikrober får fäste lokalt och inte nödvändigtvis existerar i blodet eller urinen.

I denna studien jämförde man resultaten från allergitestning med A.R.T med en immunpanel där resultaten från A.R.T validerades som starka.

Förändring i muskelstyrka

Precis som i tillämpad kinesiologi använder vi förändringar i muskelstyrka som indikator för vad som orsakar stress eller läkning. Förändringarna i muskelstyrka styrs av det autonoma nervsystemet som är kopplat till muskeln. Genom Gerry Pollacks arbete där han beskriver vattnets fjärde tillstånd ser vi, enligt Dr. Klinghardt, att det autonoma nervsystemet ändrar vattnets tillstånd i muskeln och att det i sin tur ändrar muskelstyrkan. Mer om detta i Pollacks bok ”The Fourth Phase Of Water”. 

Tubulin som bland annat finns inuti nerverna är ljusledande strukturer vilket gör att informationen som bärs av biofotoner, genom dessa ljusledande strukturer, når muskeln med ljusets hastighet och ger oss därför en direkt förändring i muskelstyrka.

Strukturerat ljus

Vi vet att alla friska celler i kroppen avger strukturerat ljus som kommunicerar såväl med andra celler i kroppen som med omgivningen. Ljuset produceras i vårt DNA och bär information till såväl alla celler i kroppen som till vår omgivning. Information från omgivningen följer även ljuset tillbaka in i kroppen. Det fungerar på samma sätt som scannern man använder i matbutiken. Ljuset går ut från scannern när man trycker på knappen och informationen från streckkoden följer med ljuset tillbaka.

Signalförstärkaresignal enhancer autonomic response testing (A.R.T)

När vi lägger en vial med en medicin, en toxin eller en mikrob på signalförstärkaren nära kroppen stärker den signalen från biofotoner som bär informationen in i kroppen. Informationen går genom tubulin i det autonoma nervsystemet som leder till förändring i muskelstyrka. Allt detta sker i ljusets hastighet. Signalförstärkaren gör biofotonemissionerna starkare och ger oss tydligare respons när vi testar. När en vial ligger på signalförstärkaren i klientens fält reagerar kroppen på samma sätt som om substansen hade intagits och metaboliserats.

Detta fungerar mycket bättre än att lägga testvialer på kroppen eller droppa tinktur i munnen eftersom det är biofotonerna som presenteras för kroppen så som de kommer att fungera efter att ha gått igenom matsmältningssytemet och absorberats i kroppen. Det är också lätt att lägga till och plocka bort mediciner vilket är svårt om man droppat dem i munnen.

Hälsa och ljus

polarized light autonomic response testing (A.R.T)

När dysfunktion börjar uppstå i kroppen avger inte längre det drabbade området strukturerat ljus. Strukturerat ljus är polariserat och lämnar kroppen på sättet som bilden visar. Just denna bilden är målad av konstnären Alex Grey. Dr. Fritz-Albert Popp, som är en av forskarna som drivit området, har validerat att bilden stämmer överens med hans mätningar av hur ljuset runt kroppen ser ut.

Vi använder ett polariseringsfilter i våra tester för att mäta polariseringen av ljuset som kroppen producerar, undersöka vad som stör den och hitta en återställande behandling. A.R.T är så vitt jag vet det enda systemet som kan mäta detta. Ljuset i fullt fungerande celler och vävnader lämnar kroppen på ett polariserat sätt som bilden visar. Fullt öppet är ljuset polariserat ut till 85 grader vilket vi kan mäta och återställa.

Stegen i en undersökning

Steg 1

Det första steget vi gör i A.R.T är att utvärdera om regleringen av ljusmetabolismen är öppen eller blockerad, vad som orsakar blockeringen och vad som behövs för att avblockera. 

Smärta i ett knä kan till exempel orsakas av en överbelastad mjälte som blockerar regleringen av blodtillförsel och immunrespons i knäet. När man adresserar problemet med mjälten slutar knäet att testa, regleringen återställs och läkning kan inledas. Om regleringen varit blockerad länge med dålig till ingen immunrespons kan mikrober ha fått fäste i knäet och då måste det också adresseras, men om man inte återställer regleringen kommer dessa behandlingar ofta endast ge tillfällig lindring.

Steg 2

Här tittar vi på neurogenic switching och interference fields. Detta kommer, enligt Dr Klinghardt, från kiropraktiken. Switching innebär att nervsystemet helt eller delvis tappat förmågan att överföra impulser från tanke till handling.

Ett exempel är om man kör bil och passageraren säger åt en att svänga vänster i nästa korsning men man svänger höger. Man har hört informationen men handlingen blir tvärt om. Det kan också vara känslomässigt. Om man till exempel är på en begravning och plötsligt inte kan hålla sig för skratt. En total felkoppling vilket leder till en opassande respons till situationen. Ett tredje exempel är när man sitter vid tangentbordet och skriver. Man kan då sätta den tredje bokstaven i ordet på andra plats o.s.v.

Det som leder till switching är väldigt ofta ett inteference field där vanliga orsaker är rotfyllda tänder, ärr eller gamla skador av olika slag. Det kan också vara toxiska kläder, smink, parfym o.s.v, Detta adresseras alltid vid första besöket och vi löser alla switchings. Ibland får vi skicka våra klienter till tandläkaren. Detta brukar ha stor påverkan på hälsa, biokemi och allmänt välmående.

Steg 3

Här utvärderar vi ljusemmissionerna i alla organ. Som nämnts tidigare kan en överbelastad mjälte orsaka knäproblem. Det finns massor av exempel där vi hittar till synes helt orelaterade orsaker till ett symtom. Dysfunktion i organfunktion leder ofta till symtom på andra ställen i kroppen och är absolut primärt att återställa. 

Vi kan också se vilka vävnader som är prioriterade och om problem i en vävnad är grundorsaken till problem i en annan vävnad.

Dysfunktionella vävnader i kroppen avger inte strukturerat ljus vilket gör att vi kan upptäcka och åtgärda dem med hjälp av muskeltesterna. Optimal funktion i organ och körtlar är centralt för att kroppens självläkningsförmåga ska kunna aktiveras,

Steg 4

Här undersöker vi klientens symtom, utvärderar vad som orsakar dem och utvecklar ett protokoll för att adressera grundproblemet. Vi kan nu, efter att ha gått igenom alla tidigare steg, använda oss av vad som kallas direktresonans för att scanna kroppen efter mikrober, toxiner o.s.v.

Direktresonans innebär att om något vi har i en vial också finns i kroppen kommer dessa samresonera vilket leder till en förändring i muskelstyrka. 

Sammanfattning

Det som gör att A.R.T glänser är just hur regleringen av kroppens system adresseras på ett heltäckande sätt. Förståelsen för biofotonernas funktion i regleringen och möjligheten att identifiera och behandla hinder för kroppens inneboende självläkningsförmåga gör att vi kan hitta kreativa lösningar för att återskapa och bibehålla optimal hälsa. Vi finner också problem långt innan de utvecklats till sjukdomar vilket gör dem mycket lättare att behandla. Möjligheten att hitta infektioner och toxiner som andra metoder missar gör det till ett ovärderligt verktyg för att guida strategier som träffar det som är mest relevant i din hälsoresa just nu.

Intresserad av en full genomgång av din hälsa?

gillar du artikeln? Dela vidare på dina sociala medier!

Facebook
Twitter
Linkedin
Telegram
Mail
Print
Henrik Karström

Henrik Karström

Henrik är specialiserad i naturlig behandling vid kronisk sjukdom, optimering av hälsa, välmående och fitness. Henrik arbetar med kost-och näringsterapi, örtmedicin/fytoterapi, sann detox, personlig träning, manuell medicin och är även utbildad i A.R.T.™ (Autonomic Response Testing) på Klinghardt Institute. Med bred förståelse för psykologi och spiritualitet har Henrik en sann holistisk syn på hälsa och välmående med kraftfulla metoder för att hjälpa dig återställa eller bibehålla optimal hälsa och uppnå din fulla potential.
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!