priser

Funktionsmedicinskt center ...

… är en privat klinik som arbetar med att finna orsaken till de symtom som upplevs och arbetar systematiskt med att återställa och optimera funktion i kroppens olika system. Vi omfattas inte av statliga subventioner och arbetar utan bidrag från samhället. Detta betyder att dina konsultationer inte bekostas av skattemedel och att du som kund tyvärr måste stå för hela kostnaden. Vi vidareutbildar oss kontinuerligt och bekostar detta helt på egen hand utan bidrag eller subventioner. Till skillnad från konventionella läkarbesök som oftast är väldigt korta, gör vi en omfattande bedömning av din hälsostatus med längre konsultationer och skräddarsyr en individuell handlingsplan. Inför nybesök lägger vi även tid på att gå igenom ditt hälsoformulär och efteråt skickar vi en sammanställning av behandlingsplanen via mail. 

Hur går det till?

Här beskriver vi hur det går till när man bokar en konsultation hos oss. Vi beskriver hur du gör din första bokning, fyller i vårt hälsoformulär och vad som ingår i ett nybesök och vad du kan förvänta dig. Vi beskriver även hur vi arbetar över tid med återbesök och uppföljning.

Vägledning, stöd & kunskap

Vi vill betona att varje klient måste ta eget ansvar för sin hälsoresa och att vår roll är att ge vägledning, stöd och kunskap för att ge dig som klient en djupare förståelse för hur din kropp fungerar och ge dig rätt verktyg för din individuella hälsoresa.

Onlinekonsultation

Vi erbjuder även onlinekonsultationer för dig som bor långt ifrån oss eller funderar på om ett besök är passande. Vi utgår ifrån ett frågeformulär som du fyller i innan mötet i kombination med saker som framkommer under vårt samtal. Vi tittar på livsstilsförändringar som kost- och näring, sömn- och dygnsrytm, EMF-exponering samt rekommenderar örtpreparat och homeopatiska medel vid behov. Vi tittar på saker som återkommande infektioner, mag- och tarmproblem, trötthet och utmattning, internmedicinskt orsakade smärttillstånd, huvudvärk och migrän, viktproblem, träningsrådgivning m.m. Skriv till oss via vårt kontaktformulär för att boka tid.

Läs mer om...

områden vi arbetar med

hur vi arbetar