Funktionsmedicin för optimal hälsa och livsstilsförändringar

Funktionsmedicinskt center är specialiserade på naturlig behandling vid kronisk sjukdom, optimering av hälsa, välmående och fitness. Syftet med funktionsmedicinen är att finna orsaken till de symtom som upplevs och sedan systematiskt arbeta med att återställa och optimera funktion i kroppens olika system. Vi gör en omfattande bedömning av din hälsostatus och använder oss av provtagning och andra diagnostikmetoder för att identifiera vad som orsakar de upplevda symtomen.

En majoritet av de hälsoproblem som upplevs idag är kopplade till livsstil och vi lägger stor vikt vid optimering på detta området. Vi använder sedan en rad beprövade och vetenskapligt verifierade behandlingsmetoder, individuellt anpassade efter din specifika situation, för att nå bästa resultat på kortast möjliga tid.

funktionsmedicin anatomiskt hjärta

Till vem riktar sig funktionsmedicin?

Funktionsmedicinen är inte bara riktad till de som lider av hälsoproblem. Optimering av prestation och återhämtning för idrottare på alla nivåer är ett område som ligger oss varmt om hjärtat. Likaså optimering av mental klarhet, energi och glädje för att kunna leva livet fullt ut. Med rätt livsstil och eget ansvar för hälsan kan friska människor kraftigt minska risken att utveckla sjukdomar och röra sig mot en vibrerande ålderdom utan begränsningar.

om oss

om funktionsmedicinskt center

Funktionsmedicinskt center öppnade 2019 och är en privat klinik som är specialiserad på naturlig behandling vid kronisk sjukdom, optimering av hälsa, välmående och fitness. Vi är verksamma i Kristianstad, Skåne men klienter från hela landet kommer till oss. Vi erbjuder även onlinekonsultationer, både nationellt och internationellt. 

Det vi gör är inte bara passande för människor med kända hälsoproblem utan även för de som vill förbättra sin upplevelse av livet, höja sin energi, förbättra mental klarhet och minska risken för att utveckla sjukdomar i framtiden. Vi hjälper också idrottare på alla nivåer med optimering av diet, förbättra återhämtning och höja prestationsförmågan.

Funktionsmedicin för optimal hälsa och livsstilsförändringar
Henrik Annika Funktionsmedicin optimal hälsa livsstilsförändringar

Har du frågor eller funderingar?