Funktionsmedicinskt center

Tag: virus

Cell med retrovirus
Hälsa
Henrik Karström

Retrovirus & Cell Danger Response

Dr. Klinghardt MD, PhD, rapporterar stora framsteg med tidigare behandlingsresistenta hälsoproblem när retrovirus adresseras och våra resultat indikerar att hans observationer är korrekta. Dr. Judy Mikovits PhD, som är en av de främsta experterna i världen på området, menar att borrelia är symtomfritt utan aktiva retrovirus. Vår erfarenhet tyder på att det till stor del verkar vara sant, speciellt när vi tittar på svår långvarig sjukdom. Det mest kända retroviruset är HIV, som de flesta känner till, men det finns många fler. I denna artikeln tittar vi närmare på det viktigaste att känna till.

Läs mer »
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!