Funktionsmedicinskt center

Cell med retrovirus

Retrovirus & Cell Danger Response

Dr. Klinghardt MD, PhD, rapporterar stora framsteg med tidigare behandlingsresistenta hälsoproblem när retrovirus adresseras och våra resultat indikerar att hans observationer är korrekta. Dr. Judy Mikovits PhD, som är en av de främsta experterna i världen på området, menar att borrelia är symtomfritt utan aktiva retrovirus. Vår erfarenhet tyder på att det till stor del verkar vara sant, speciellt när vi tittar på svår långvarig sjukdom. Det mest kända retroviruset är HIV, som de flesta känner till, men det finns många fler. I denna artikeln tittar vi närmare på det viktigaste att känna till.
Cell med retrovirus

 

Vad är retrovirus?

Vanliga DNA-virus går från DNA till RNA som i sin tur kodar för produktion av virala protein medans retrovirus, genom enzymet omvänt transskriptas, går baklänges från RNA till DNA och där efter framåt igen till produktion av protein. Sex till åtta procent av vårt DNA är retrovirus-DNA som vi ärvt från generation till generation. Dessa kallas human endogenous retroviruses (HERVs). Vissa av dem har fördelaktiga funktioner för kroppen och andra måste tystas, bland annat genom DNA-metylering och acetylering, för att inte orsaka problem i kroppen.

Hur uppstår problem med retrovirus?

När kroppen av olika anledningar blir överbelastad kan HERVs börja replikera och orsaka eller bidra till sjukdom. Kronisk inflammation kan orsaka aktivering precis som virala infektioner som Epstein Barr och cytomegalovirus
Här handlar det om endogena retrovirus, alltså virus som redan finns i kroppen, som i vissa fall har fördelaktiga effekter och i andra fall är kopplade till symtom och sjukdom.

Vacciner

Vi kan också utsättas för retrovirus från andra varelser genom olika smittvägar. Vacciner har visats innehålla retrovirus från vävnaderna de odlats i. Vissa vacciner odlas i kycklingägg där retrovirus från ägget kan påvisas i vaccinet som finns på marknaden. 

Vissa vacciner är odlade i vävnader från aborterade mänskliga foster där DNA och retrovirus från fostret finns kvar i det färdiga vaccinet. Insertional mutagenesis, mutation av den vaccinerade patientens gener genom införande av främmande DNA-sekvenser, är ett potentiellt problem. Autoimmun sjukdom triggad av främmande DNA är också av oro.

I denna publikationen tittar författarna på både molekylära och epidemiologiska samband mellan DNA från foster genom vaccinering och utvecklandet av autismspektrumsyndrom.

Författarna sammanfattar:

”Vaccines manufactured in human fetal cell lines contain unacceptably high levels of fetal DNA fragment contaminants. The human genome naturally contains regions that are susceptible to double strand break formation and DNA insertional mutagenesis. The ”Wakefield Scare” created a natural experiment that may demonstrate a causal relationship between fetal cell-line manufactured vaccines and ASD prevalence.”

Insekter

Det är känt att saliven i bitande insekter innehåller retrovirus 
som visats ha potential att överföras och bidra till sjukdom i mottagaren. 

Kattloppor är en vanlig smittoväg för bartonella, som är en av de vanliga saminfektionerna vid borrelios. Lopporna kan även bli smittade av, och troligtvis överföra, retrovirus som katter ofta bär på.

Associerade sjukdomar

Aktiva retrovirus är kopplade till flera sjukdomar. Publicerad litteratur och klinisk erfarenhet pekar på en rad ytterligare hälsoproblem där behandling går bättre när retrovirus adresseras. Här är en lista på det som är känt just nu.

CNS-relaterade sjukdomar

 • ME/CFS
 • Gulfkrigssyndromet
 • Autism
 • MS
 • Parkinson’s
 • ALS
 • Schizofreni

Autoimmuna sjukdomar

 • Lupus
 • Crohns
 • Hashimotos
 • Polymyosit
 • Sjögrens syndrom
 • Bechets sjukdom
 • Primär biliär cirrhos

Cancer 

 • Prostatacancer
 • Bröstcancer
 • Non-Hodgkins lymfom
 • kronisk lymfatisk leukemi
 • Mantelcellslymfom
 • Hårcellsleukemi
 • Urinblåsecancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Njurcancer
 • Äggstockscancer

Sjukdomar som svarat på retrovirusbehandling enligt Dr. Klinghardt

 • Svårbehandlad borrelia
 • Mould illness
 • Insomni
 • Hjärndimma och degenerativa hjärnsjukdomar
 • ADHD och beteendeproblem
 • Astma
 • Bröstcancer
 • Lungcancer

Cell danger response

ATP fungerar inne i cellen som bärare av energi för cellens processer. ATP produceras i mitokondrierna, cellens ”kraftverk”, men mitokondrierna har fler funktioner än så. De koordinerar även cellens försvarssystem genom effekter på immunrespons, inflammationskontroll och metabolism.

Det som är intressant i kontexten av denna artikeln är det vi kallar cell danger response (CDR). I den situationen läcker ATP ut ur cellen och fungerar där som en signalmolekyl istället för som inne i cellen där den fungerar som bärare av energi. ATP utanför cellen signalerar fara när den binder till purinerga receptorer vilket aktiverar CDR. 

Genom stress av olika slag, som infektion och toxicitet, aktiveras denna processen för att skydda cellen från onödig skada. När den stress som aktiverat processen eliminerats aktiveras i normala fall antiinflammatoriska och regenerativa processer vilket leder till att kroppen kan läka. Det är här vi kan stöta på problem. Vid många kroniska sjukdomstillstånd är CDR kroniskt aktiverad vilket leder till att läkningen blir blockerad.

Författaren skriver

”When the CDR persists abnormally, whole body metabolism and the gut microbiome are disturbed, the collective performance of multiple organ systems is impaired, behavior is changed, and chronic disease results.”

Mitokondrierna fastnar alltså i en skyddande funktion där läkeprocessen blir blockerad. Aktiva retrovirus kan vara involverade i denna processen, som bland annat visats vid HIV-infektion. Man har också visat att replikering av HIV stoppas när man hämmar purinergisk signalering som tros uppehålla CDR.

I en djurstudie på autismspektrumsyndrom och schizofreni visade man att en enda dos av suramin, som hämmar den signaleringen, återställde normalt socialt beteende, intresse för nya saker och 18 av 19 metabola markörer i försöksdjuren.

I en liten pilotstudie på autistiska barn med suramin såg man tydliga förbättringar i behandlingsgruppen och ingen förändring i placebogruppen.

Det räcker i vissa fall inte att behandla det som kanske orsakat sjukdom från början. Vi ser detta regelbundet i misslyckade behandlingar av olika kroniska problem. När retrovirus adresseras löser sig ofta problemen man inte fått ordning på tidigare. I vissa fall behöver man, i vår erfarenhet, också adressera signaleringen som upprätthåller CDR för att läkning ska kunna ske.

Diagnostik

Labbtester

PCR-tester för att hitta närvaro av retrovirus är bara tillgängliga för forskning i dagsläget. En kombination av indirekta tester kan indikera retrovirusinfektion.

 • Sänkning av CD56 NK-celler
 • Nedreglering av IL-13, IL-2, IFN gamma, TH-1 cytokiner
 • Uppreglering av TH-2 cytokiner: IL-4, IL-10 och pro-inflammatoriska cytokiner: IL-1, IL-6, IL-8 och TNF-alpha.
 • Förhöjda nivåer av TGF beta-1:
 • Dr. Klinghardt rekommenderar också att titta på nivån av vita blodkroppar som ofta är låg. Även CD 57 för att kunna utesluta samtidig aktiv infektion med borrelia.

A.R.T (autonomic response testing)

Vi använder A.R.T som är det muskeltestningssystem Dr Klinghardt har utvecklat. Vi har gjort så med riktigt bra resultat. 

Behandling

Det krävs oftast en kombination av olika mediciner för att få ordning på retrovirus. Vi brukar se märkbar förbättring efter de första tre månaderna men man får räkna med minst nio månaders behandling för att lösa situationen helt. Sedan bör man vara på ett underhållsprotokoll tillsvidare. Val av protokoll ska alltid göras efter bedömning av hela hälsosituationen då de olika medicinerna har olika effekter utöver dem mot retrovirus.

Metyleringsstöd med antingen trimetylglycin, metylfolat, metylerad B12 eller ibland SAMe behöver ofta läggas till precis som acetyleringsstöd med pantethine som är en form av vitamin B5. Man måste samtidigt adressera andra infektioner, toxicitet, EMF o.s.v.

Ett enkelt alternativ som vi haft stor framgång med är RetroV från Kiscience. Den innehåller scutellaria baicalensisreishisvampbrännässlaolivbladsextraktbittermelonsaffrangrönt te och lomatium.

Ett annat alternativ är baicalin tillsammans med scutellaria som baicalin är extraherat från.
Cistus Incanus från Kiscience fungerar också utmärkt i många situationer. Vi har inte haft bra resultat med något annat märke av cistus än just den vi rekommenderar som växer vilt i Sardinien. Broccoligroddextrakt kan också vara en del i ett protokoll. Det fungerar inte med vilken som helst här heller. Den som kiscience har får jobbet gjort.

Sammanfattning

Retrovirus är involverade i många olika sjukdomar. Såväl våra egna endogena som dem vi smittas med genom vaccinering och från bitande insekter. Infektioner, kronisk inflammation och oxidativ stress kan leda till att våra endogena retrovirus aktiveras. Vissa experter går så långt som att säga att närvaro av vissa mikrober, som borrelia, inte orsakar symtom utan retrovirusaktivering och vi som arbetar med detta ser goda resultat i tidigare behandlingsresistenta klienter när retrovirus adresseras. Inga direkta tester för retrovirus finns tillgängliga för patienter i dagsläget men indirekta tester kan användas som indikation. A.R.T har fungerat utmärkt i våra händer för diagnostik och val av behandling.

Referenser

1. The role of retroviruses in chronic illness-a clinician’s perspective

2. Manghera, M., Douville, R.N. Endogenous retrovirus-K promoter: a landing strip for inflammatory transcription factors?. Retrovirology 10, 16 (2013). https://doi.org/10.1186/1742-4690-10-16

3. Giuseppe Mameli,Luciana Poddighe,Alessandra Mei,Elena Uleri,Stefano Sotgiu,Caterina Serra,Roberto Manetti,Antonina Dole
Expression and Activation by Epstein Barr Virus of Human Endogenous Retroviruses-W in Blood Cells and Astrocytes: Inference for Multiple Sclerosis. September 27, 2012 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0044991

4. Natalie Sutkowski, Bernard Conrad, David A Thorley-Lawson, Brigitte T Huber
Epstein-Barr Virus Transactivates the Human Endogenous Retrovirus HERV-K18 that Encodes a Superantigen. VOLUME 15, ISSUE 4, P579-589, OCTOBER 2001. doi.org/10.1016/S1074-7613(01)00210-2

5. Assinger A, Yaiw KC, Göttesdorfer I, Leib-Mösch C, Söderberg-Nauclér C. Human cytomegalovirus (HCMV) induces human endogenous retrovirus (HERV) transcription. Retrovirology. 2013 Nov 12;10:132. doi: 10.1186/1742-4690-10-132. PMID: 24219971; PMCID: PMC3842806.

6. Böni J, Stalder J, Reigel F, Schüpbach J. Detectionof reverse transcriptase activity in live attenuated virus vaccines. Clin Diagn Virol. 1996 Feb;5(1):43-53. doi: 10.1016/0928-0197(95)00159-x. PMID: 15566860.

7. Jarzyna P, Doan NV, Deisher TA. Insertional mutagenesis and autoimmunity induced disease caused by human fetal and retroviral residual toxins in vaccines. Issues Law Med. 2016 Fall;31(2):221-234. PMID: 29108182.

8. Deisher TA, Doan NV, Koyama K, Bwabye S. Epidemiologic and Molecular Relationship Between Vaccine Manufacture and Autism Spectrum Disorder Prevalence. Issues in law & Medicine. 2015 ;30(1):47-70. PMID: 26103708.
https://europepmc.org/article/MED/26103708

9. Foil LD, Issel CJ. Transmission of retroviruses by arthropods. Annu Rev Entomol. 1991;36:355-81. doi: 10.1146/annurev.en.36.010191.002035. PMID: 1848744.

10. Kim A, Terzian C, Santamaria P, Pélisson A, Purd’homme N, Bucheton A. Retroviruses in invertebrates: the gypsy retrotransposon is apparently an infectious retrovirus of Drosophila melanogaster. Proc Natl Acad Sci U S A. 1994 Feb 15;91(4):1285-9. doi:10.1073/pnas.91.4.1285. PMID: 8108403; PMCID: PMC43142.

11. Teysset L, Burns JC, Shike H, Sullivan BL, Bucheton A, Terzian C. A Moloney murine leukemia virus-based retroviral vector pseudotyped by the insect retroviral gypsy envelope can infect Drosophila cells. J Virol. 1998 Jan;72(1):853-6. doi: 10.1128/JVI.72.1.853-856.1998. PMID: 9420299; PMCID: PMC109448.

12. Pearson MN, Rohrmann GF. Transfer, incorporation, and substitution of envelope fusion proteins among members of the Baculoviridae, Orthomyxoviridae, and Metaviridae (insect retrovirus) families. J Virol. 2002 Jun;76(11):5301-4. doi: 10.1128/jvi.76.11.5301-5304.2002. PMID: 11991958; PMCID: PMC137044.

13. Johnathan L. Kiel, Yvette Gonzalez, Jill E. Parker, Carrie Andrews, Dominique Martinez, Nathalie Vachiéry, Thierry Lefrançois. Viral Association with the Elusive Rickettsia of Viper Plague from Ghana, West Africa. First published: 15 December 2008 https://doi.org/10.1196/annals.1428.092

14. Vobis M, D’Haese J, Mehlhorn H, Mencke N. The feline leukemia virus (FeLV) and the cat flea (Ctenocephalides felis). Parasitol Res. 2003 Jul;90 Suppl 3:S132-4. doi: 10.1007/s00436-003-0915-5. Epub 2003 Aug 19. PMID: 12928879.

15. Nelson PN, Carnegie PR, Martin J, et al. Demystified . . . Human endogenous retroviruses. Molecular Pathology 2003;56:11-18.

16. Patrick Küry, Avindra Nath, Alain Créange, Antonina Dolei, Patrice Marche, Julian Gold, Gavin Giovannoni, Hans-Peter Hartung, Hervé Perron. Human Endogenous Retroviruses in Neurological Diseases. Volume 24, Issue 4, April 2018, Pages 379-394 Trends in Molecular Medicine 

17. Franke H, Verkhratsky A, Burnstock G, Illes P. Pathophysiology of astroglial purinergic signalling. Purinergic Signal. 2012 Sep;8(3):629-57. doi: 10.1007/s11302-012-9300-0. Epub 2012 May 1. PMID: 22544529; PMCID: PMC3360100.

18. Naviaux RK. Metabolic features of the cell danger response. Mitochondrion. 2014 May;16:7-17. doi: 10.1016/j.mito.2013.08.006. Epub 2013 Aug 24. PMID: 23981537.

19. Séror C, Melki MT, Subra F, Raza SQ, Bras M, Saïdi H, Nardacci R, Voisin L, Paoletti A, Law F, Martins I, Amendola A, Abdul-Sater AA, Ciccosanti F, Delelis O, Niedergang F, Thierry S, Said-Sadier N, Lamaze C, Métivier D, Estaquier J, Fimia GM, Falasca L, Casetti R, Modjtahedi N, Kanellopoulos J, Mouscadet JF, Ojcius DM, Piacentini M, Gougeon ML, Kroemer G, Perfettini JL. Extracellular ATP acts on P2Y2 purinergic receptors to facilitate HIV-1 infection. J Exp Med. 2011 Aug 29;208(9):1823-34. doi: 10.1084/jem.20101805. Epub 2011 Aug 22. PMID: 21859844; PMCID: PMC3171090.

20. Naviaux JC, Schuchbauer MA, Li K, Wang L, Risbrough VB, Powell SB, Naviaux RK. Reversal of autism-like behaviors and metabolism in adult mice with single-dose antipurinergic therapy. Transl Psychiatry. 2014 Jun 17;4(6):e400. doi: 10.1038/tp.2014.33. PMID: 24937094; PMCID: PMC4080315.

21. Naviaux RK, Curtis B, Li K, Naviaux JC, Bright AT, Reiner GE, Westerfield M, Goh S, Alaynick WA, Wang L, Capparelli EV, Adams C, Sun J, Jain S, He F, Arellano DA, Mash LE, Chukoskie L, Lincoln A, Townsend J. Low-dose suramin in autism spectrum disorder: a small, phase I/II, randomized clinical trial. Ann Clin Transl Neurol. 2017 May 26;4(7):491-505. doi: 10.1002/acn3.424. PMID: 28695149; PMCID: PMC5497533.

22. The role oof retroviruses in chronic illness-a clinician’s perspective

23. Autonomic Response Testing (A.R.T)

24. Li BQ, Fu T, Yan YD, Baylor NW, Ruscetti FW, Kung HF. Inhibition of HIV infection by baicalin–a flavonoid compound purified from Chinese herbal medicine. Cell Mol Biol Res. 1993;39(2):119-24. PMID: 7693133.

25. Min BS, Nakamura N, Miyashiro H, Bae KW, Hattori M. Triterpenes from the spores of Ganoderma lucidum and their inhibitory activity against HIV-1 protease. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1998 Oct;46(10):1607-12. doi: 10.1248/cpb.46.1607. PMID: 9810695.

26. Balzarini J, Neyts J, Schols D, Hosoya M, Van Damme E, Peumans W, De Clercq E. The mannose-specific plant lectins from Cymbidium hybrid and Epipactis helleborine and the (N-acetylglucosamine)n-specific plant lectin from Urtica dioica are potent and selective inhibitors of human immunodeficiency virus and cytomegalovirus replication in vitro. Antiviral Res. 1992 Jun;18(2):191-207. doi: 10.1016/0166-3542(92)90038-7. PMID: 1329650.

27. Lee-Huang S, Zhang L, Huang PL, Chang YT, Huang PL. Anti-HIV activity of olive leaf extract (OLE) and modulation of host cell gene expression by HIV-1 infection and OLE treatment. Biochem Biophys Res Commun. 2003 Aug 8;307(4):1029-37. doi: 10.1016/s0006-291x(03)01292-0. PMID: 12878215.

28. Trivedi, R. V., Wadher, K. J., Taksande, J. B., Mahore, J. G., & Umekar, M. J. (2011). Momordica charantia: A Natural and Safe Approach for the Treatment of HIV Infection. Int J of Pharm Tech Research, 3, 1660-1666.

29. Sepehr Soleymani, Rezvan Zabihollahi, Sepideh Shahbazi and Azam Bolhassani. Crocin, a carotenoid pigment of saffron inhibits the replication of HSV and HIV in vitro. J Prot Bioinform 2017; 10:12

30. Nakane H, Hara Y, Ono K. Tea polyphenols as a novel class of inhibitors for human immunodeficiency virus reverse transcriptase. ACS Symposium series. American Chemical Society. 1994 (547):56-64.

31. Rebensburg S, Helfer M, Schneider M, Koppensteiner H, Eberle J, Schindler M, Gürtler L, Brack-Werner R. Potent in vitro antiviral activity of Cistus incanus extract against HIV and Filoviruses targets viral envelope proteins. Sci Rep. 2016 Feb 2;6:20394. doi: 10.1038/srep20394. PMID: 26833261; PMCID: PMC4735868.

32. Furuya AK, Sharifi HJ, Jellinger RM, Cristofano P, Shi B, de Noronha CM. Sulforaphane Inhibits HIV Infection of Macrophages through Nrf2. PLoS Pathog. 2016 Apr 19;12(4):e1005581. doi: 10.1371/journal.ppat.1005581. PMID: 27093399; PMCID: PMC4836681

gillar du artikeln? Dela vidare på dina sociala medier!

Facebook
Twitter
Linkedin
Telegram
Mail
Print
Henrik Karström

Henrik Karström

Henrik är specialiserad i naturlig behandling vid kronisk sjukdom, optimering av hälsa, välmående och fitness. Henrik arbetar med kost-och näringsterapi, örtmedicin/fytoterapi, sann detox, personlig träning, manuell medicin och är även utbildad i A.R.T.™ (Autonomic Response Testing) på Klinghardt Institute. Med bred förståelse för psykologi och spiritualitet har Henrik en sann holistisk syn på hälsa och välmående med kraftfulla metoder för att hjälpa dig återställa eller bibehålla optimal hälsa och uppnå din fulla potential.
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!