Funktionsmedicinskt center

Guthealth

Naturlig behandling av matsmältningsproblem

Nästan en av sex i västerländska länder lider av IBS. Det är en av de vanligaste anledningarna till läkarbesök och ändå har sjukvården mycket dålig förståelse för problemet och mycket dåliga verktyg för att hantera situationen. Man diagnostiseras med IBS efter att alla kända sjukdomar i matsmältningssystemet har kunnat avfärdas och innebär kort och gott att de inte vet vad som orsakar symtomen.
Guthealth

SIBO (small intestinal bacterial overgrowth)

SIBO innebär helt enkelt att man har skadliga bakterier i tunntarmen som i de fall av IBS med diarré enligt Dr. Purna Kashyap verkar vara ett resultat av matförgiftning. Kroppen producerar sedan antikroppar som verkar orsaka en autoimmun reaktion i tarmen, vilket innebär att nerverna blir attackerade av det egna immunförsvaret och tarmens funktion saktar ner. Anti-cbtB och anti-vinculin är namnen på dessa antikroppar. Närvaron av en av dem förutser IBS med diarré i 90 procent av fallen och om båda är närvarande pratar vi om 98 procent säkerhet i att förutse det samma. När vi tittar på IBS med förstoppning ser vi inte samma koppling till dessa antikroppar och måste titta efter andra orsaker.

Vad vi gör i dessa situationer är en bedömning av symtom och medicinsk historia för att skapa oss en idé om var och hur problemen startade. Vi använder sedan A.R.T för att identifiera vad som orsakar de upplevda symtomen. Vi kan med den metoden se om där finns parasiter eller bakterieinfektioner närvarande. Vi testar också för födoämneskänsligheter och ser över dieten för att hitta lösningar som fungerar i varje individuellt fall. Vi använder naturliga behandlingar för att eliminera eventuella patogener och återställa tarmfloran. Vi ser mycket goda resultat hos våra klienter med dessa problem. 

Crohns sjukdom

Crohns är en autoimmun sjukdom vilket innebär att immunförsvaret attackerar den egna kroppen. Detta kan bli så allvarligt att man tvingas operera bort delar av tarmen, så det är inget att ta lätt på. Detta är inte något vi diagnostiserar, utan de klienter som har denna sjukdom har blivit diagnostiserade av sjukvården innan de kommer till oss.

Dr. Gundry visade i ett paper att 90 av 102 patienter återställde alla biomarkörer förknippade med autoimmunitet genom att implementera en lektinbegränsad diet i kombination med probiotika, prebiotika och polyfenoler. Lektiner har en förmåga att aktivera immunförsvaret och minskning av dem i dieten är mycket viktigt i dessa situationer. Parasiter och andra kroniska infektioner tittar vi också på och behandlar vid behov. Vi sätter också in behandling för att hjälpa immunförsvaret att komma i balans och fungera som det är meningen att det ska fungera. A.R.T  är ovärderliga för att identifiera problemen i varje individuellt fall och för att utveckla ett individanpassat protokoll.

Halsbränna och sura uppstötningar

Det är mycket vanligt att människor som kommer till oss lider av dessa symtom. Vanligtvis har man fått protonpumpshämmare utskrivna för att minska syrligheten i magsäcken. Det är dock mycket ovanligt att orsaken till symtomen är en för hög produktion av magsyra och vi ser oftast att motsatsen är sann. Behandlingar för att öka magsyran löser ofta problemet. 

Dr. Jonathan Wright, som gjort mycket tester på patienter med denna typen av problem, menar att 90% av dem som är drabbade lider av låg produktion av magsyra. Vi vet också att magsyraproduktionen tenderar att försämras med ålder samtidigt som risken för problem ökar. Läkemedel som sänker syrligheten i magen har också visats leda till denna typen av problem när behandlingen avslutas i friska försökspersoner. Störningarna som orsakas har i djurstudier visats leda till högre risk för tumörer i magkörtlarna.

Låg magsyra kan leda till bakteriell överväxt, infektion och förhöjt tryck i magen. Förhöjt tryck i magen har i sin tur visats leda till de symtom vi diskuterar.

När vi eliminerar födoämnen som klienten är känslig för och sätter in behandling för att optimera produktionen av magsyra brukar symtomen försvinna helt. Vi utvärderar också leverfunktion och eventuella problem i gallblåsa/gallgångar och med gallan i sig. Protonpumpshämmare har potential att orsaka många svåra problem över tid och bör undvikas till varje pris.

Matsmältningen och allmän hälsa

”All sjukdom börjar i tarmen” är ett populärt citat och det ligger mycket i det. Helt sant är det givetvis inte. Sjukdomar kan starta på många ställen i kroppen och orsakas av många olika saker. En sak är dock säker, om vi har problem i matsmältningssystemet är det mycket svårt att komma till rätta med andra problem i kroppen. Kroppen eliminerar primärt toxiner genom processer i levern där restprodukterna sedan dumpas i tarmen genom gallan. När tarmen inte fungerar som den ska riskerar toxinerna att återabsorberas från tarmen och åter igen cirkulera i kroppen. Det är viktigt att denna vägen för eliminering fungerar som den ska.

Vi ser ofta människor med allvarliga hälsoproblem bli återställda efter parasitrensning, behandling av andra infektioner i matsmältningssystemet och återställande av tarmfloran. Allt från kronisk utmattning till allergier, astma, hudåkommor och psykiatriska problem ser vi regelbundet läka ut i våra klienter, utöver symtomen i själva matsmältningssystemet. Det är populärt idag att prata om läckande tarm som innebär att saker som ska vara i tarmen läcker ut i blodet på grund av en skadad tarmslemhinna. Man drabbas av immunaktivering som sedan kan orsaka symtom i hela kroppen.

Matsmältningssystemet måste helt enkelt fungera om vi vill kunna återställa eller bibehålla optimal hälsa, oavsett vilka symtom man upplever. Vi kan hjälpa dig att få ordning på detta området. Du är välkommen att boka en tid för att identifiera var problemen ligger och få hjälp med ett individanpassat protokoll för att återställa optimal hälsa. 

gillar du artikeln? Dela vidare på dina sociala medier!

Facebook
Twitter
Linkedin
Telegram
Mail
Print
Henrik Karström

Henrik Karström

Henrik är specialiserad i naturlig behandling vid kronisk sjukdom, optimering av hälsa, välmående och fitness. Henrik arbetar med kost-och näringsterapi, örtmedicin/fytoterapi, sann detox, personlig träning, manuell medicin och är även utbildad i A.R.T.™ (Autonomic Response Testing) på Klinghardt Institute. Med bred förståelse för psykologi och spiritualitet har Henrik en sann holistisk syn på hälsa och välmående med kraftfulla metoder för att hjälpa dig återställa eller bibehålla optimal hälsa och uppnå din fulla potential.
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!