Naturlig behandling av matsmältningsproblem

Nästan en av sex i västerländska länder lider av IBS. Det är en av de vanligaste anledningarna till läkarbesök och ändå har sjukvården mycket dålig förståelse för problemet och mycket dåliga verktyg för att hantera situationen. Man diagnostiseras med IBS efter att alla kända sjukdomar i matsmältningssystemet har kunnat avfärdas och innebär kort och gott att de inte vet vad som orsakar symtomen.
Guthealth

SIBO (small intestinal bacterial overgrowth)

SIBO innebär helt enkelt att man har skadliga bakterier i tunntarmen som i de fall av IBS med diarré enligt Dr. Purna Kashyap verkar vara ett resultat av matförgiftning. Kroppen producerar sedan antikroppar som verkar orsaka en autoimmun reaktion i tarmen, vilket innebär att nerverna blir attackerade av det egna immunförsvaret och tarmens funktion saktar ner. Anti-cbtB och anti-vinculin är namnen på dessa antikroppar. Närvaron av en av dem förutser IBS med diarré i 90 procent av fallen och om båda är närvarande pratar vi om 98 procent säkerhet i att förutse det samma. När vi tittar på IBS med förstoppning ser vi inte samma koppling till dessa antikroppar och måste titta efter andra orsaker.

Vad vi gör i dessa situationer är en bedömning av symtom och medicinsk historia för att skapa oss en idé om var och hur problemen startade. Vi använder sedan muskeltester för att identifiera vad som orsakar de upplevda symtomen. Vi kan med den metoden se om där finns parasiter eller bakterieinfektioner närvarande. Vi testar också för födoämneskänsligheter och ser över dieten för att hitta lösningar som fungerar i varje individuellt fall. Vi använder naturliga behandlingar för att eliminera eventuella patogener och återställa tarmfloran. Vi ser mycket goda resultat hos våra klienter med dessa problem. 

Chron’s sjukdom

Chron’s är en autoimmun sjukdom vilket innebär att immunförsvaret attackerar den egna kroppen. Detta kan bli så allvarligt att man tvingas operera bort delar av tarmen, så det är inget att ta lätt på. Detta är inte något vi diagnostiserar, utan de klienter som har denna sjukdom har blivit diagnostiserade av sjukvården innan de kommer till oss.

Dr. Gundry visade i ett paper att 90 av 102 patienter återställde alla biomarkörer förknippade med autoimmunitet genom att implementera en lektinfri diet. Lektiner har en förmåga att aktivera immunförsvaret och eliminering av dem från dieten är mycket viktigt i dessa situationer. Parasiter och andra kroniska infektioner tittar vi också på och behandlar vid behov. Vi sätter också in behandling för att hjälpa immunförsvaret att komma i balans och fungera som det är meningen att det ska fungera. Muskeltesterna är ovärderliga för att identifiera problemen i varje individuellt fall och för att utveckla ett individanpassat protokoll.

Halsbränna och sura uppstötningar

Det är mycket vanligt att människor som kommer till oss lider av dessa symtom. Vanligtvis har man fått protonpumpshämmare utskrivna för att minska syrligheten i magsäcken. Det är dock mycket ovanligt att orsaken till symtomen är en för hög produktion av magsyra och vi ser oftast att motsatsen är sann. När vi eliminerar födoämnen som klienten är känslig mot och sätter in behandling för att optimera produktionen av magsyra brukar symtomen försvinna helt. Vi utvärderar också leverfunktion och eventuella problem i gallblåsa/gallgångar och med gallan i sig. Protonpumpshämmare har potential att orsaka många svåra problem över tid och ska undvikas till varje pris.

Matsmältningen och allmän hälsa

“All sjukdom börjar i tarmen” är ett populärt citat och det ligger mycket i det. Helt sant är det givetvis inte. Sjukdomar kan starta på många ställen i kroppen och orsakas av många olika saker. En sak är dock säker, om vi har problem i matsmältningssystemet är det mycket svårt att komma till rätta med andra problem i kroppen. Kroppen eliminerar primärt toxiner genom processer i levern där restprodukterna sedan dumpas i tarmen genom gallan. När tarmen inte fungerar som den ska riskerar toxinerna att återabsorberas från tarmen och åter igen cirkulera i kroppen. Det är viktigt att denna vägen för eliminering fungerar som den ska.

Vi ser ofta människor med allvarliga hälsoproblem bli återställda efter parasitrensning, behandling av andra infektioner i matsmältningssystemet och återställande av tarmfloran. Allt från kronisk utmattning till allergier, astma, hudåkommor och psykiatriska problem ser vi regelbundet läka ut i våra klienter, utöver symtomen i själva matsmältningssystemet. Det är populärt idag att prata om läckande tarm som innebär att saker som ska vara i tarmen läcker ut i blodet på grund av en skadad tarmslemhinna. Man drabbas av immunaktivering som sedan kan orsaka symtom i hela kroppen.

Boka tid för en individanpassad behandling

Matsmältningssystemet måste helt enkelt fungera om vi vill kunna återställa eller bibehålla optimal hälsa, oavsett vilka symtom man upplever. Vi kan hjälpa dig att få ordning på detta området. Du är välkommen att boka en tid för att identifiera var problemen ligger och få hjälp med ett individanpassat protokoll för att återställa optimal hälsa. 

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest

Skriv en kommentar

Fler
inlägg

Guthealth
Hälsa
Henrik Karström

Naturlig behandling av matsmältningsproblem

Nästan en av sex i västerländska länder lider av IBS. Det är en av de vanligaste anledningarna till läkarbesök och ändå har sjukvården mycket dålig förståelse för problemet och mycket dåliga verktyg för att hantera situationen. Man diagnostiseras med IBS efter att alla kända sjukdomar i matsmältningssystemet har kunnat avfärdas och innebär kort och gott att de inte vet vad som orsakar symtomen.

Läs mer »