Funktionsmedicinskt center

Meditation & Självinsikt

Tankeverksamhet

Det psykologiska och känslomässiga läkandet är minst lika viktigt som det fysiska. Din inställning till dina hälsoproblem och livet i allmännhet är en extremt viktig del i processen mot optimal hälsa. Negativa tankar kan blockera kroppens möjlighet att läka, men det kan vi ändra på.

Först och främst måste vi identifiera de negativa tankegångarna och bli medvetna om vilken känsla de producerar i kroppen. Vi gör detta genom att använda vårt eget medvetande på ett sätt som många inte har en aning om att de kan. De flesta som vandrar omkring på gator och torg är till stor del identifierade med sin tankeverksamhet. 

Vad vi menar med det är att de inte har något utrymme runt strömmen av tankar som gör att de är klara över vem de är och vad som är genererat av tankar och känslor.

Vittnespositionen

Du har förmågan att placera dig i många olika positioner inom dig själv men här diskuterar vi vittnespositionen. Denna oskyldiga observation pågår och har alltid pågått helt på egen hand och är själva mekanismen som gör det möjligt att vara medveten. Detta är grunden i utforskningen av vårt inre. Stanna upp en stund och se om du kan observera tankeströmmen utan att bli involverad.

För vissa kanske tankeverksamheten är så intensiv att de blir överväldigade av att göra detta. Det är inte meningen att du ska återtraumatisera dig själv genom dessa övningar vilket kan hända om du har svåra trauman från tidigare i livet. Är det så råder vi att man söker sig till någon som har expertis i behandling av trauman som kan hjälpa dig att öppna upp och läka dessa i en takt som du klarar av.

Annars är det bara att börja observera och lära känna dig själv från ett nytt neutralt perspektiv. Det är viktigt att vi har empati för våra tillkortakommanden, vi har alla massor av dem. Vi måste se som medvetandet i sig alltid ser, helt utan dömande.

Behandla dig själv som en bra mamma skulle behandla sitt barn. Vi gör detta för att utforska och lära känna oss själva, både det ljusa och det mörka.

Börja med att lägga in någon minut här och där under dagen som när du duschar eller fixar frukost. Du kan lägga in en eller flera stunder under dagen där du sätter dig ner och fokuserar endast på detta om du känner dig manad. Se jobbiga känslor som dyker upp under dagen som ett larm som talar om att där finns något inom dig som behöver omsorg.

Genomförande

  • Observera tankarna och lägg märke till känslor i kroppen som är kopplade till specifika tankar.
  • Stanna upp och låt svåra känslor spela ut sig fullt i ditt system när du stöter på dem.
  • Prova att ta en kalldusch eller hoppa i en isvak och stanna där tills du lugnat din andning och ditt system i den kalla obehagliga känslan. Det är precis samma sak som du ska göra med obehagliga känslor som dyker upp. Detta är ett mycket kraftfullt sätt att över tid omdirigera den känslomässigt svåra responsen till en av lugn och acceptans. Kom ihåg att det är du som reagerar på världen, inte världen som skapar reaktion i dig.
  • Se om du kan verifiera att tankarna faktiskt fortsätter fast du inte tänker dem, de lever ett eget liv. Vi är inte ute efter att tysta dem, bara utforska.

Meditation

Människor menar olika saker med meditation. Många blandar ihop koncentrationsövningar som att räkna, rabbla mantra, följa andningen eller fokusera på en punkt någonstans med sann meditation. Dessa metoder kan vara hjälpsamma i att nå det meditativa tillståndet men är inte meditation i sig.

Meditationen är när man vilar i den expansiva tystnaden vi alla har inom oss. Detta är ett kraftfullt sätt att skapa mer utrymme i vårt medvetande.

  • Sätt dig ner på en plats där du inte blir störd och prova lite vad som fungerar för dig. Detta är perfekt att göra innan du ska lägga dig på kvällen med allt ljus nedsläckt och alla elektroniska apparater avstängda.
  • Prova att låta din tankeverksamhet räkna till tio om och om igen, följ din andning eller fokusera på en punkt i kroppen som hjärtat eller mellan ögonbrynen om tankeverksamheten är intensiv.
  • Bara vila inom dig själv om du kan. Låt tankar och känslor komma och gå som de vill utan att greppa eller skjuta ifrån. Se tankar och känslor på samma sätt som om du skulle sitta i skogen och titta på en porlande bäck.

För många är det positivt att föra dagbok över vad som dyker upp när man gör dessa övningar. Det är ett bra sätt att ytterligare reflektera över vad man har inom sig och varför.
Ta gärna med dina upplevelser när du ska träffa oss om du känner att du vill samtala runt dem och få oberoende input om processen.

prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!