Funktionsmedicinskt center

Kategori: Hälsa

parastite on a plate ready to eat
Hälsa
Henrik Karström

Parasiter

Parasitinfektioner är mycket vanligare än vad de flesta inser, och inte bara i tropiska länder. Vi avmaskar våra husdjur regelbundet av en anledning. Tron att människor inte infekteras är helt ologisk och går tvärt emot etablerad vetenskap och klinisk erfarenhet. Den absoluta majoriteten av infektionerna missas också med de tester som används i dagsläget. Parasiter är en vanlig, kraftigt underskattad, och ofta missad orsak till symtom och sjukdom. I denna artikeln går vi igenom vad man behöver veta.

Läs mer »
Cell med retrovirus
Hälsa
Henrik Karström

Retrovirus & Cell Danger Response

Dr. Klinghardt MD, PhD, rapporterar stora framsteg med tidigare behandlingsresistenta hälsoproblem när retrovirus adresseras och våra resultat indikerar att hans observationer är korrekta. Dr. Judy Mikovits PhD, som är en av de främsta experterna i världen på området, menar att borrelia är symtomfritt utan aktiva retrovirus. Vår erfarenhet tyder på att det till stor del verkar vara sant, speciellt när vi tittar på svår långvarig sjukdom. Det mest kända retroviruset är HIV, som de flesta känner till, men det finns många fler. I denna artikeln tittar vi närmare på det viktigaste att känna till.

Läs mer »
Hälsa
Henrik Karström

Interference fields

Interference fields är ett mycket vanligt problem hos många som kommer till oss. Detta är en av de vanliga anledningarna till att behandlingar de gjort tidigare inte fungerat fullt ut. Interference fields orsakar störningar i nervsystemets kommunikation vilket kan leda till allt ifrån svår smärta och kronisk sjukdom till blockerat upptag av mediciner och näring i påverkade vävnader. I denna artikeln går vi över det viktigaste att känna till.

Läs mer »
Fästingsjukdomar
Henrik Karström

Borrelia, antibiotika & mikroflora

Det finns olika grupper av antibiotika som har olika biverkningar. Allt från förhöjd risk att utveckla cancer till immunstörningar, högre risk för nya infektioner, förvärring av infektioner man redan har, psykiatriska syndrom, nervskador och avslitna senor.

I denna artikeln visar jag hur den officiella ståndpunkten att en kort antibiotikakur läker ut borrelia saknar stöd, visar hur långa antibiotikakurer inte fungerar och tittar på antibiotikans störande effekter på den reglerande mikrofloran.

Läs mer »
therapist muscle testing with autonomic response testing (A.R.T)
Hälsa
Henrik Karström

Autonomic response testing (A.R.T)

Kärnan i vårt arbete är autonomic response testing (A.R.T) som utvecklats av Dr. Klinghardt, MD, PhD. Det kan likna tillämpad kinesiologi vid första anblick men är långt mycket mer sofistikerat och har mycket bättre träffsäkerhet.

Läs mer »
article main picture
Hälsa
Henrik Karström

Håller narrativet för granskning?

Desinformationen kring COVID är omfattande och censuren av samtalet är genomgående. Oberoende experter blir tystade och nonchalerade på de flesta plattformar och ett narrativ utan vetenskaplig grund och logiskt tänkande dominerar totalt i mainstream. Vad är sant egentligen? Var står vetenskapen någonstans? Var ligger bristerna i det rådande narrativet?

Läs mer »
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!